Fundusze Unijne

ALGEO Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4.1 RPO WP pod nazwą:

"Zaspokojenie potrzeb badań ciepła geotermalnego w Polsce poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi wiercenia na dużych głębokościach w firmie ALGEO Sp. z o.o."

Wartość projektu: 9.162.900,00 PLN

Dofinansowanie: 4.338.000,00 PLN